Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας ζήτησαν οι εργαζόμενοι από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ στο Κ.Κ.Π Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον Αλ. Τσίπρα που επισκέφθηκε πρόσφατα τη Ρόδο. Του παρέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις τους το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Οι εργαζόμενοι έστειλαν στον Εργατικό Αγώνα το κείμενο του υπομνήματος που απευθύνουν στον πρωθυπουργό και τα μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και το δημοσιεύουμε αυτούσιο:

 

«Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα,

Αξιότιμα μέλη της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ,

Αναγνωρίζοντας την καίρια θέση που κατέχει στο πρόγραμμά σας η ανασύσταση του Κράτους Πρόνοιας, ως νέες και νέοι επιστήμονες- εργαζόμενοι στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας προτείνουμε :

Την Ενίσχυση του Κράτους Πρόνοιας στο πλαίσιο ενός Δημόσιου Δωρεάν Συστήματος Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο Κεντρικός άξονας της κοινωνικής πολιτικής οφείλει να είναι η δημιουργία σταθερών θεσμικών δομών αντιμετώπισης των αναγκών και του πληθυσμού. Σας παροτρύνουμε να προχωρήσετε σε συνολικό αναπροσανατολισμό και επανασχεδιασμό ενός Σύγχρονου Συστήματος Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας σε όλη τη χώρα, με απαραίτητο εταίρο τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική Αυτοδιοίκηση και στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών.

Να υπάρξει, επιτέλους, ένας σχεδιασμός σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο για τη φτώχεια, τους αναπήρους, την τρίτη ηλικία, την παιδική πρόνοια, τους μετανάστες, τη μητρότητα, τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού με τη δημιουργία Χάρτη Πρόνοιας και καταγραφή των αναγκών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Να προχωρήσει η διαμόρφωση και εφαρμογή Κανόνων και Προδιαγραφών Λειτουργίας των Μονάδων Πρόνοιας. Δημιουργία κοινού Δικτύου με Κόμβους Δομές, που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εργαζομένων, των χρηστών των υπηρεσιών της Κοινωνικής πρόνοιας και την άμεση συμβολή τους στο σχεδιασμό των κοινών πολιτικών.

Για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στον Τομέα της Πρόνοιας, το επιδιωκόμενο είναι οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας καθώς και η διασφάλιση των Εργασιακών Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Πρόνοιας.

Η αναβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος -Πρόνοιας εμπεριέχει, ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, την αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η πολλαπλότητα των εργασιακών σχέσεων στο χώρο της Πρόνοιας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αναγκών, εκπροσώπησης, διεκδικήσεων και συμφερόντων, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων, της ανασφάλειας και κατ'επέκτασιν την Εργατική Αποδυνάμωση των Φορέων Κρατικής Πρόνοιας.

Ως ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες, επιδιώκουμε, ένα τροποποιημένο Δημόσιο Σύστημα Πρόνοιας, αφού η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, ούτε σε επίπεδο Υποδομών, ούτε ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων από την Πολιτεία.

Απορρίπτουμε και αντιμαχόμαστε ένα Δημόσιο Σύστημα Πρόνοιας με υποστελέχωση, διαφθορά και παραοικονομία, με αφανείς μορφές ιδιωτικοποίησης, απαράδεκτη υλικοτεχνική υποδομή, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, χαμηλές αμοιβές κι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες της Πρόνοιας.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως οι δική σας πολιτική, με τη δική μας συμβολή μπορεί να διαμορφωθεί ένα Δημόσιο Σύστημα Πρόνοιας, Καθαρό, Αδιάφθορο και Λειτουργικό και ως προς τους πολίτες και ως προς τους εργαζομένους του.

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ως άμεση προτεραιότητα την εφαρμογή:

 • Προσλήψεων μονίμου προσωπικού ιδιαίτερα νοσηλευτών, όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Στα Κ.Κ.Π, διότι και σε αυτά παρέχονται νοσηλευτικές υπηρεσίες και μάλιστα εξειδικευμένες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες . Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Ολοκλήρωση των νέων οργανισμών, που έχουν εκπονηθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2018
 • Ενιαίες Εργασιακές σχέσεις, πλήρης αποκλειστική απασχόληση για την αντιμετώπιση της εργασιακής ανασφάλειας από την πλευρά των εργαζομένων των δομών
 • 'Αμεση αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, (ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, ενσωμάτωση επιδομάτων, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, κοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση, κά.)
  • Κρατική Προστασία των εργαζομένων στην Παραμεθόριο και στα ακριτικά νησιά, από φαινόμενα εκμετάλλευσης και κρατική ενίσχυση απέναντι στα προβλήματα στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης . Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για εργασία στην Παραμεθόριο αλλά ταυτόχρονα, ο ωφελούμενος εργαζόμενος- υπάλληλος να έχει την υποχρέωση παραμονής στην παραμεθόριο τουλάχιστον επί 10ετίας
  • Ανάγκη ανανέωσης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς και Μη, Εργασίας του ΟΑΕΔ είτε μονιμοποίηση του Επιστημονικού Προσωπικού από προγράμματα του ΟΑΕΔ προκειμένου να αποφευχθεί η υποστελέχωση των Μονάδων Πρόνοιας και η διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ Κοινωνικών Επιστημόνων και Περιθαλπόμενων.
  • Στήριξη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Πρόνοιας, σύγχρονες υποδομές σε τεχνολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
  • Εξάλειψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής αντίληψης της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς το έργο που παράγουν είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό. Ως εκ τούτου καθίσταται μη μετρίσιμο.

Αξιοποίηση περισσότερων κρατικών πόρων για την ανάπτυξη νέων μονάδων υγείας- πρόνοιας και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών με στόχο αφενός μεν την άπο- ασυλοποίηση των περιθαλπόμενων και την ένταξη τους στην κοινωνία. Αφετέρου δε την προσφορά υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικών παρεμβάσεων στην Κοινότητα και στις ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Τέλος ως προς τη Χρηματοδότηση και τη Διαχείριση των παραπάνω, είμαστε αντίθετοι στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που προωθείται στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, όπως είμαστε Αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης. Όπως έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είναι αντίθετες στο Δημόσιο και Κοινωνικό συμφέρον, αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος υπηρεσιών και την κατευθυνόμενη ζήτηση υπηρεσιών χωρίς κανένα όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους.

Σας παροτρύνουμε να απορρίψετε στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε κανένα νοσοκομείο, σε κανένα Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και γενικά σε Κανέναν Τομέας της Υγείας, Πρόνοιας και Ασφάλισης. Είναι απαραίτητη η κάλυψη όλων των πάγιων αναγκών των νοσοκομείων, με εργαζόμενους σε οργανικές θέσεις. Διεκδικούμε το με δημόσιο χαρακτήρα όλων των απαραίτητων για την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού τμημάτων Υγείας, Πρόνοιας και Ασφάλισης.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις μας αποτελούν τη βάση της πολιτικής, επιστημονικής και επαγγελματικής μας αντίληψης με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώπου δυνάμεων, για την υπεράσπιση και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα Υγείας - Πρόνοιας όχι μόνο της Ρόδου αλλά και όλης της χώρας.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

Εργαζόμενοι από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 5.500 νέους επιστήμονες από 22 εως 29 χρονών, στο Κ.Κ.Π Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

IMAGE
Εκδήλωση της ΚΚ-ΕΑ στη Λευκάδα
Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8 μ.μ.   στο Z-BAR >>>>>>
IMAGE Ο μεγάλος... περίδρομος
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Γράφει ο Κώστας Γρηγοριάδης. “Μεγάλος περίπατος” ονομάστηκε μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Εμπνευστής του ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης. >>>>>>

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε το on line πατώντας την εικόνα

Αποθηκεύστε το pdf πατώντας ΕΔΩ