Get Adobe Flash player

της Φλώρας Νικολιδάκη από το dialogow.blogspot.gr

Η οικονομική και κοινωνική πολιτική των κεντρικών οργάνων της ΕΕ, συμπυκνώνεται στο δόγμα της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας (ΔΠ). Ένα δόγμα που  αμφισβητήθηκε από την αρχή της μνημονιακής περιπέτειας,  από πολιτικές δυνάμεις χωρών της Ευρωζώνης όπως ο Σύριζα στα πλαίσια του ΚΕΑ, και άλλα Αριστερά και Κομμουνιστικά Κόμματα. Σήμερα η ΔΠ έφθασε να αμφισβητείται και από χώρες όπως η Γαλλία.

Ο πυρήνας του δόγματος της ΔΠ εκφράζεται από τον τύπο των προυπολογισμών των χωρών-μελών. Οι προυπολογισμοί λοιπόν, πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί ή εφ' όσον πρόκειται για κρατικό προυπολογισμό, γίνεται δεκτό άνοιγμα μέχρι της τάξης του 3%.
Στις 31/07/2014, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρας, έδωσε στη δημοσιότητα τις κατευθύνσεις για τους προυπολογισμούς των ΟΤΑ (α' & β').

(www.newsbeast.gr/.../pleonasmatikoi-i-isoskelismenoi-oi-proupologismo..).

Τα κύρια σημεία των κατευθύνσεων ήταν:
1. Οι προυπολογισμοί των ΟΤΑ πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες μεγαλύτερες από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, προκύπτει καταλογισμός στα όργανα που ενέκριναν ή συνέπραξαν στις δαπάνες αυτές.
2.Προσλήψεις είναι δυνατές μόνο εφ' όσον προβλέπονται εγγεγραμμένες πιστώσεις για το σκοπό αυτό.
3. Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κλπ, πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως αναγκαία και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης από τις αναμενόμενες εισπράξεις των ΟΤΑ. 

Με βάση τα παραπάνω, η νέα διοίκηση της Περιφ. Αττικής προχώρησε μέσω μείωσης δαπανών σε εξοικονόμηση ποσού 35.000.000 ευρώ, το οποίο διένειμε σε τρεις τομείς: 
α. ανθρωπιστική κρίση και κοινωνική πολιτική,
β. αντιπλημμυρικά και έργα οδοποιίας,
γ. καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Μετά την παρέμβαση αυτή, ο προυπολογισμός παρέμεινε ως απαιτείτο από τον κ Χ. Σταικούρα και την τρόικα: 
-Ισοσκελισμένος και με το ταμείο που άφησε σε τραπεζικές καταθέσεις η πρώην διοίκηση της ΠΑ.

-Τον Ιανουάριο ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στη νέα περιφ. αρχή, να αναθεωρήσει ολόκληρο τον προυπολογισμό, αφήνοντας όμως άθικτους τους κανόνες του ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προυπολογισμού.

Ουσιαστικά η νέα περιφερειακή αρχή βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυρόλεξο. Γιατί καλείται να κλειδώσει το συρτάρι και να προλάβει να πετάξει το κλειδί μέσα!
Το δικαίωμα της γενικής αναμόρφωσης έχει από τώρα υπονομευθεί. Κι αυτό γιατί η συμμόρφωση με τους νόμους περιορίζει τη δυνατότητα της μετακίνησης κονδυλίων προς τομείς με κοινωνικό πρόσημο. 

Και εδώ μπαίνει το ζήτημα της βασικής πολιτικής κατεύθυνσης: 
-Τηρούμε απαρέγκλιτα τους νόμους, ή ψάχνουμε για νομότυπες λύσεις?
-Διεκδικούμε από το κεντρικό κράτος?
-Ενεργοποιούμε τους πολίτες στη διεκδίκηση κονδυλίων από το κεντρικό κράτος?

Είναι φανερό ότι χωρίς μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση, η νέα περιφερειακή αρχή είναι εγκλωβισμένη στα πλαίσια της διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας.

-Ωστόσο υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Είναι η σύγκρουση με συμφέροντα που φρόντισε να εξασφαλίσει η προηγούμενη διοίκηση. Μια σύγκρουση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί απλά "βάσει νόμου".

Η σύγκρουση αυτή πρέπει να είναι ταυτόχρονη σε 3 επίπεδα:

-Νομικό
-Διοικητικό
-Πολιτικό.

Συγκεκριμένα. 
1. Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού. Η άδεια κατασκευής του έργου αυτού είναι κοινή με την κατασκευή εργοστασίου ΣΔΙΤ για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων. Η πρόβλεψη των 2.000.000 ευρώ στον προυπολογισμό του 2015, όσο και να λέμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δημιουργεί έννομο συμφέρον, γιατί είναι έργο ολοκληρωμένο πάνω από 80%.
Το έργο αυτό όμως είναι παράνομο. Άρα, η αντιμετώπισή του πρέπει να γίνει στα στοιχεία της παρανομίας του. Για το σκοπό αυτό ζήτησα με αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία την ανανεωμένη άδεια περιβαλλοντικών όρων που οφείλει να έχει όπως και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που απαιτεί ο νόμος. Ο νόμος προβλέπει ότι ακόμα και με αποδεδειγμένη την παρανομία του, οι πραγματοποιηθείσες εργασίες πρέπει να πληρωθούν. Αυτές όμως δεν ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ, αυτή τη στιγμή.  Αρα η σωστή θέση της νέας διοίκησης είναι πάγωμα του κωδικού, ενημέρωση του αναδόχου ότι εξετάζεται η νομιμότητα της σύμβασης και πληρωμή των οφειλομένων, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες, μέχρι νεωτέρας.
-Χθες, ο πρόεδρος του ΠΑΟ, κ. Γ. Αλαφούζος, κατέθεσε προσφυγή εναντίον της απόφασης του Ελ. Συνεδρίου, που με αιτιολογημένη απόφαση δεν εγκρίνει την καταβολή 7.000.000 εκ για την ανακαίνιση του γηπέδου της Λ. Αλεξάνδρας,
Δεν μπορούμε να ξέρουμε την έκβαση της υπόθεσης, πόσο μάλλον που η Περιφέρεια επέλεξε να μην παρασταθεί, αλλά υπενθυμίζω ότι με βάση τους κανόνες του ισοσκελισμένου προυπολογισμού και του ελέγχου των δαπανών, αν το ποσό αυτό τελικά εγκριθεί θα πρέπει να καταβληθεί από πόρους της περιφέρειας. Είναι φανερό ότι και σ'αυτή την περίπτωση, όπως και στην προηγούμενη, η περιφέρεια αυτουπονομεύεται στην πρόθεσή της να μην πραγματοποιήσει τα παραπάνω έργα.
-Τρίτη περίπτωση, τα 20.000.000 εκ. προς την ΑΕ της ΑΕΚ. Για το κονδύλι αυτό δεν υπάρχει έννομο συμφέρον από την πλευρά της ΑΕ. Αυτό που υπάρχει είναι το επιχείρημα ότι μπορεί να χαθούν χρήματα από χορηγήσεις τρίτων. Και εδώ επιλέγεται η τακτική που αφήνει ανοιχτό το δρόμο για την οικοδόμηση "έννομου συμφέροντος"με την πάροδο του χρόνου και την πρόβλεψη του προυπολογισμού, πράγμα αντίθετο με τις προθέσεις της περιφέρειας.
Τέταρτη περίπτωση είναι το ρέμα της Πικροδάφνης που διαπερνά τους δήμους Αγ. Δημητρίου και Π. Φαλήρου. Η προηγούμενη διοίκηση πλήρωσε σε μελετητικό γραφείο ποσό πάνω από 1.000.000 ευρώ, η οποία μελέτη κηρύχθηκε ακατάλληλη από το ΣτΕ. Τι γίνεται σ'αυτή την περίπτωση?
Ο προυπολογισμός δεν αναφέρεται στο πρόβλημα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται νέα μελέτη. Από ποιους και με πόσα χρήματα? 

Γίνεται φανερό, ότι τα ζητήματα ξεφεύγουν από τις καλές μας προθέσεις. Αποκτούν δική τους δυναμική. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει η Δημόσια Διοίκηση. Εξασφαλίζει τη συνέχεια των έργων ανεξάρτητα από τη βούληση της νέας περιφ. αρχής. Αυτό όμως είναι κόντρα στο πρόγραμμά μας και τις δεσμεύσεις μας. Είναι τόσο κόντρα, που δεν μπορέσαμε ακόμα και στην ελάχιστη αναμόρφωση που κάναμε στον προυπολογισμό της προηγούμενης αρχής, να συμπεριλάβουμε τη λέξη, σκουπίδια. Κι ας αποτελεί η διαχ/ση των απορριμμάτων το σημείο αιχμής του προγράμματός μας. Κι ας καταλαβαίνουμε όλοι και όλες στη ΔΖ, ότι χωρίς χρήματα για τη βοήθεια των δήμων να ξεκινήσουν τοπικά προγράμματα ανακύκλωσης, χωρίς χρήματα για προσλήψεις εργαζομένων, χωρίς χρήματα για πολιτικές ενέργειες για τα σκουπίδια, έτσι ώστε να εμποδίσουμε την ιδιωτικοποίηση που έρχεται τρέχοντας, είναι ακατόρθωτο να παραχθεί έργο με κοινωνικά δίκαιο περιεχόμενο.
-Νομίζω ότι η πρώτη αποφασιστική κίνηση πρέπει να είναι το ταμείο να διατεθεί στην κοινωνία που τόσο υποφέρει. Εκτός αν τα πάντα θυσιαστούν στην απόλυτη προσαρμογή στο δόγμα της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας.