16/10/2021

Γράφει ο Γεράσιμος Προύσαλης.

Στο παρόν σύντομο άρθρο θα δοθούν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ενεργειακό γίγνεσθαι. Παράλληλα, με δεδομένη την φιλολογία σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος θα γίνει μια προσπάθεια να καταδειχθεί ο εξαιρετικά μεγάλος βαθμός πολυπλοκότητας της κατάστασης αυτής. Δηλαδή, με την παρούσα κατάσταση στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει η διαδικασία εξόρυξης της εν λόγω πρωτογενούς ύλης και ακόμα δυσκολότερο να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών.

Σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση και Πηγές Ενέργειας δόθηκαν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από εγχώριες ενεργειακές πηγές στην Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί μέσω χρήσης δεδομένων της Eurostatο ολοκληρωτικός βαθμός εξάρτησης της Ελλάδας από πηγές ενέργειας όπως το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ποια είναι η παρούσα κατάσταση σχετικά με τα αποθέματα λ.χ. πετρελαίου παγκοσμίως; Πως αλλάζει αυτή η κατάσταση εάν συνυπολογιστούν τα αποθέματα που εκτιμάται πως υπάρχουν εντός της ελληνικής ΑΟΖ;

Με ανάλυση στοιχείων[1] που μπορούν να αντληθούν από το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Πληροφόρησης (EnergyInformationAdministration) το παγκόσμιο απόθεμα σε αργό πετρέλαιο ανέρχεται σε 1656 δις βαρέλια. Η ευρωπαϊκή ήπειρος διαθέτει μόλις το 0.74% των παγκόσμιων αποθεμάτων με την Ελλάδα να διαθέτει σχεδόν μηδενική ποσότητα αποδεδειγμένω αποθεμάτων. Εάν υποτεθεί ότι οι εκτιμήσεις[2] της Γεωλογικής Εταιρείας των ΗΠΑ (USGeologicalSociety) σχετικά με τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος ευσταθούν τότε στο Ιόνιο Πέλαγος το απόθεμα αργού πετρελαίου ανέρχεται σε 22 δις βαρέλια και στο Αιγαίο σε 4 δις βαρέλια. Στην περίπτωση αυτή το παγκόσμιο απόθεμα διαμορφώνεται στα 1682 δις βαρέλια με το ποσοστό που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο να ανέρχεται στο 2.28% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί την Ελλάδα να κατέχει το 67.9% των αποθεμάτων πετρελαίου στην Ευρώπη κάτι που αντιστοιχεί στο 1.5% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Σχηματικά, η παρούσα κατάσταση (Γράφημα 1) έχει ως εξής:

Η δυνητική κατάσταση (Γράφημα 2), εάν συμπεριληφθούν και τα αποθέματα της Ελλάδας έχει ως εξής:

Γίνεται φανερό πως μια τέτοια κατάσταση αλλάζει ριζικά την γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής. Η ύπαρξη αποθεμάτων πρωτογενών πηγών ενέγειας αποτελεί μεν αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την αξιοποίηση τους.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εισάγει σπίρτα από την Σουηδία και φυσικά δεν διαθέτει βαριά βιομηχανία και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να μπορεί να υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας έργα εξόρυξης πετρελαίου και στην συνέχεια πρωτογενούς και δευτερογενούς επεξεργασίας αυτού με σκοπό την μεταπώληση ή/και την παραγωγή προϊόντων της πετροχημικής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, οι «εταιροί» μόνο ως δυνάστες μπορεί να αναμένει κανείς ότι θα φερθούν στην περίπτωση επιβεβαίωσης των ανωτέρω εκτιμήσεων. Άλλωστε, πρόσφατη είναι η κατάληξη του Συνταγματάρχη Καντάφι.  

 


[1] https://www.eia.gov/petroleum/  

[2] http://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2013/03/2013316112510773383.html

IMAGE Μπερδέματα
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Θα καταλάβετε, από αυτά που γράφω, αγαπητοί αναγνώστες του ΕΑ ότι είμαι πολύ μπερδεμένος. Γράψτε και γράψτε, σύντροφοί μου, ίσως κατανοήσω κι εγώ τι γίνεται αλλά, κυρίως, για να αναπτυχθεί κίνημα και να ξεμπερδέψουμε απ’ αυτούς που μας... >>>>>>

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε το on line πατώντας την εικόνα

Αποθηκεύστε το pdf πατώντας ΕΔΩ